1. Eaka  inimese alalise hooldusteenuse hind (põhipakett)  Kuuda Hooldekodus on 960 eurot kuus, sh isiku hooldusega seotud kulud 590 eur. kuus*

2. Põetuspakett lamajast kliendile (sisaldab põhipaketi maksumust) on 1200 eurot kuus, sh isiku hooldusega seotud kulud 756 eurot kuus*

3. Täiendavat järelevalvet vajava kliendi ehk dementsussõbralik kliendi pakett (sisaldab põhipaketi maksumust)  on hinnaga 1270 eurot kuus, sh isiku hooldusega seotud kulud 804 eurot kuus*

Hindadele lisanduvad kliendi ravimite ja mähkmete maksumus vastavalt tegelikule vajadusele.

Teenuse eest tasumine

Teenuse eest tasumine on vastavalt lepingus kokkulepitule.
Täpsema info saamiseks palume kokku leppida aeg vestluseks hooldekodu@kuuda.ee või telefonil +372 56 67 66 31

4. Eaka või puudega inimese ajutise ehk lühiajalise hooldusteenuse hind on alates 35 eurot ööpäevas. Hind ei sisalda võimalike vajaminevate ravimite ja mähkmete maksumust. Teenuse eest tasutakse ettemaksu arve alusel.

5. Muude teenuste hinnad vastavalt hinnakirjale.

*Alates 01.07.2023 rakenduva hooldusreformiga võtavad kohalikud omavalitsused kehtestatud piirhinna alusel isiku hooldusega seotud kulud (hooldajate ja abihooldajate töötasud, riigimaksud, nende tööriietuse ja isikukaitsevahendite, tervisekontrolli, vaktsineerimise, koolituse ja supervisooni kulud) enda kanda. Kliendi tasuda jääb ülejäänud osa valitud paketi maksumusest ning tarbitud lisateenuste, ravimite ning mähkmete maksumus.

Viimati uuendatud  12.04.2023